Vzdelanie z teba urobí lepšieho podnikateľa.

Začínam podnikať, ale neviem ako na to?

Sme tím odborníkov, ktorý sa venujú problematike podnikania na Slovensku a jeho legislatívnej úprave.
Naše školenia pre živnostníkov SZČO a majitelov s.r.o. sú unikátne pripravené pre začínajúcich podnikateľov,
ktorí si potrebujú osvojiť vedomosti a získať znalosti od získania príspevku na podnikanie až po spracovanie vlastného účtovníctva.

Účtovník Žiar nad Hronom Ing. Matej Sedliak
foto Bc. Gábor Hulitka

Školenie - Ako začať podnikať

Školenia, ktoré sme pre vás pripravili sú určené začínajúcim podnikateľom, ktorí začali alebo uvažujú nad podnikaním na Slovensku. Školenia sú zamerané prevažne na praktické znalosti a prácu s reálnymi podkladmi. Cieľom nášho školenia nie je vás naučiť množstvo teórie, ktoré hneď ako odídete zo školenia zabudnete, ale reálne vás pripraviť pre potreby podnikania. Absolovovali sme mnoho školení, ale ani jedno nesplnilo naše očakávani. Práve preto sme sa rozhodli vytvoriť originálne školenie pre pomoc začínajúcim podnikateľom. Vy tak ušetríte množstvo času študovaním zákonov a získavaním skúseností, ktoré stoja mnoho úsilia. Unikátne školenie je vytvorené pre reálne potreby každého živnostníka.

Cieľom kurzu je, aby náš klient dokázal po absolvovaní samostatne a bez problémov založiť živnosť a získať živnostenské oprávnenie. V prípade potreby kapitálu na rozbeh dokázal vybaviť a získať príspevok na podnikanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Každý účastník bude poznať silné a slabé stránky podnikania na živnosť a s.r.o.. Bude vedieť legislatívne podmienky pre podnikanie na Slovensku.

Naučí sa ako prakticky spracovávať svoje doklady, viesť účtovníctvo a komunikovať s úradmi. Taktiež sa naučí vystavovať daňové doklady a vedieť analyzovať náklady vo firme. Dve školenia sú určené pre majiteľov s.r.o. alebo podnikateľov SZČO.

Čo Vám dá školenie pre začínajúceho podnikateľa?

 • Dôležité aspekty živnosti a s.r.o.
 • Ako si založiť živnosť alebo firmu v roku 2016
 • Povinnosti voči daňovému úradu a poisťovniam
 • Príspevok na podnikanie od ÚPSVaR
 • Daň z príjmov a Daň z pridanej hodnoty
 • Výpočet výšky odvodov a daňovej povinnosti
 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v programe POHODA
 • Praktické príklady účtovania a triedenia daňových dokladov
 • Analýza nákladov v podnikaní
 • Počas kurzu kladieme veľký dôraz na individuálny prístup a praktické príklady. Účastníci kurzu dostanú študijné materiály, tlačivá a vzorovú účtovnú agendu účtovníctva.

  Rozsah kurzu: 3 dni – 18 hodín

  Školenie prebieha individuálne alebo v malých skupinách.

  Po úspešnom absolvovaní kurzu získate osvedčenie.

BLOG

Schválená novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2020

Dňa 18.09.2019 vláda schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2020. Novela zákona o dani z príjmov od roku 2020 je zameraný na malých podnikateľov s nižšími príjmami t.j. ,, na mikrodaňovníkov ,, ,ktorým sa znižuje sadzba dane z 21 % na 15 …

Som profesionálny športovec a dosahujem príjem v roku 2019

Som profesionálny športovec a dosahujem príjem v roku 2019

  Rozvoj športu na Slovensku umožňuje profesionálnym športovcom dosahovať príjem z tejto činnosti. Zákon č. 440/2015 o športe definuje individuálne a kolektívne športy. „Aké povinnosti vznikajú športovcovi, ktorý dosahuje príjem z výkonu športu? Musí svoj dosiahnutý príjem zdaňovať?“   Podľa Zákona o športe je športovcom osoba, ktorá vykonáva profesionálne alebo amatérsky šport v športovej organizácii …

Daňové výdavky v roku 2019

Daňové výdavky v roku 2019

  Základnú charakteristiku daňového výdavku definuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Nebudeme zachádzať do samotnej definície zo zákona, ale v jednoduchosti si vysvetlíme, čo je daňový výdavok. Ide o náklad alebo výdaj obstaraný podnikateľom, ktorý súvisí s jeho podnikateľskou činnosťou a je zaevidovaný v účtovníctve. „Rozdiel medzi výdavkom a daňovým výdavkom …

Prehľad bánk a ich kódov na Slovensku

Všetci už používame medzinárodné štandardizované čísla účtov IBAN pri platobnom styku cez internet banking, ktoré sa povinne používajú od 1.2.2014 vo všetkých bankách. Často sa ešte v praxi stáva, že si potrebujeme overiť kód banky a správne priradiť BIC kód. Preto vám chceme poskytnúť pomôcku a zároveň prehľad, aby ste nemuseli už viac hľadať. Taktiež ako vhodná pomôcka …

KONTAKT


[contact-form-7 id="843" title="Kontaktný formulár 1"]