Vzdelanie z teba urobí lepšieho podnikateľa.

Začínam podnikať, ale neviem ako na to?

Sme tím odborníkov, ktorý sa venujú problematike podnikania na Slovensku a jeho legislatívnej úprave.
Naše školenia pre živnostníkov SZČO a majitelov s.r.o. sú unikátne pripravené pre začínajúcich podnikateľov,
ktorí si potrebujú osvojiť vedomosti a získať znalosti od získania príspevku na podnikanie až po spracovanie vlastného účtovníctva.

Účtovník Žiar nad Hronom Ing. Matej Sedliak
foto Bc. Gábor Hulitka

Školenie - Ako začať podnikať

Školenia, ktoré sme pre vás pripravili sú určené začínajúcim podnikateľom, ktorí začali alebo uvažujú nad podnikaním na Slovensku. Školenia sú zamerané prevažne na praktické znalosti a prácu s reálnymi podkladmi. Cieľom nášho školenia nie je vás naučiť množstvo teórie, ktoré hneď ako odídete zo školenia zabudnete, ale reálne vás pripraviť pre potreby podnikania. Absolovovali sme mnoho školení, ale ani jedno nesplnilo naše očakávani. Práve preto sme sa rozhodli vytvoriť originálne školenie pre pomoc začínajúcim podnikateľom. Vy tak ušetríte množstvo času študovaním zákonov a získavaním skúseností, ktoré stoja mnoho úsilia. Unikátne školenie je vytvorené pre reálne potreby každého živnostníka.

Cieľom kurzu je, aby náš klient dokázal po absolvovaní samostatne a bez problémov založiť živnosť a získať živnostenské oprávnenie. V prípade potreby kapitálu na rozbeh dokázal vybaviť a získať príspevok na podnikanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Každý účastník bude poznať silné a slabé stránky podnikania na živnosť a s.r.o.. Bude vedieť legislatívne podmienky pre podnikanie na Slovensku.

Naučí sa ako prakticky spracovávať svoje doklady, viesť účtovníctvo a komunikovať s úradmi. Taktiež sa naučí vystavovať daňové doklady a vedieť analyzovať náklady vo firme. Dve školenia sú určené pre majiteľov s.r.o. alebo podnikateľov SZČO.

Čo Vám dá školenie pre začínajúceho podnikateľa?

 • Dôležité aspekty živnosti a s.r.o.
 • Ako si založiť živnosť alebo firmu v roku 2016
 • Povinnosti voči daňovému úradu a poisťovniam
 • Príspevok na podnikanie od ÚPSVaR
 • Daň z príjmov a Daň z pridanej hodnoty
 • Výpočet výšky odvodov a daňovej povinnosti
 • Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva v programe POHODA
 • Praktické príklady účtovania a triedenia daňových dokladov
 • Analýza nákladov v podnikaní
 • Počas kurzu kladieme veľký dôraz na individuálny prístup a praktické príklady. Účastníci kurzu dostanú študijné materiály, tlačivá a vzorovú účtovnú agendu účtovníctva.

  Rozsah kurzu: 3 dni – 18 hodín

  Školenie prebieha individuálne alebo v malých skupinách.

  Po úspešnom absolvovaní kurzu získate osvedčenie.

BLOG

Daňové výdavky elektromobilov

Daňové výdavky elektromobilov a elektro auto v podnikaní

 O automobiloch a uplatňovaní súvisiacich daňových výdavkov sa už napísalo mnoho článkov. Mnohí sa už bežne stretávame na cestách s hybridnými alebo plne elektrickými autami. Niektorí z nás ho už možno aj vlastnia a používajú. Tento článok bude pre majiteľov a záujemcov o využívanie elektromobilu na podnikanie.  U mnohých podnikateľov práve auto predstavuje jeden z najväčších nákladov, a teda je správne sa …

Najčastejšie chyby v podvojnom účtovníctve

Najčastejšie chyby v podvojnom účtovníctve

Keďže už máme polovicu roka 2019 za sebou, tak odporúčame prekontrolovať doterajší stav vášho účtovníctva. Mnohí z nás nájdu drobné, ale aj závažnejšie nedostatky, ktoré bude treba odstrániť. Rozhodli sme sa vám to o trošku zjednodušiť a dali sme na papier niektoré chyby, ktoré sa vyskytujú v podvojnom účtovníctve. Ubehol polrok, a preto si odporúčame …

Ako zmeniť zdaňovacie obdobie platcu DPH

Zmena zdaňovacieho obdobia platcu DPH je často otázna. V článku zodpovieme otázku, kedy podnikateľ musí byť mesačným platcom DPH, a kedy môže zmeniť mesačné obdobie na štvrťročné. Od 01.10.2012, kedy sa neplatca DPH stáva platcom dane z pridanej hodnoty je povinný byť prvých 12 mesiacov mesačným platcom DPH. Následne po uplynutí 12 mesiacov môže zvážiť a pri splnení určitých …

Kto musí mať účtovnú závierku overenú audítorom?

Povinnosti overenia účtovnej závierky auditórom v roku 2019. Ekonoom.sk

Zákon o účtovníctve uvádza jednoduché vymedzenie povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom, ktoré sa týka riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky. „Audit nie je povinný pre všetkých. Koho sa týka a aké podmienky musia byť splnené?“   Týka sa výhradne obchodných spoločností a družstiev, obchodných spoločností a družstiev, ktorých cenné papiere sú obchodovateľné na regulovanom trhu,spoločností, ktorým túto povinnosť ukladá osobitný predpis …

KONTAKT


[contact-form-7 id="843" title="Kontaktný formulár 1"]